Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2021)
  Rec.: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna Łopatyńska, "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach", Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń 2020.
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2010)
  W emigracyjnym dorobku Zofii Kozarynowej miejsce szczególne i zarazem wyróżniające się na tle ówczesnego „polskiego Londynu” zajmują wypowiedzi o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości. Pisarka głosi w nich odważne sądy o ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Artykuł informuje o pracach nad nową edycją dzieł Zygmunta Krasińskiego pod red. Mirosława Strzyżewskiego.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Relacja z wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej pt. "Zygmunt Krasiński - w dwusetną rocznicę urodzin" - Toruń, czerwiec-lipiec 2012 r.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018)
  Pod koniec 2017 r. w Wydawnictwie Naukowym UMK ukazało się nowe wydanie "Dzieł zebranych" Zygmunta Krasińskiego pod redakcją naukową Mirosława Strzyżewskiego. Artykuł przybliża kulisy tego przedsięwzięcia.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Celem artykułu jest rekonstrukcja stylów odbioru twórczości Zygmunta Krasińskiego w tygodniku redagowanym przez Mieczysława Grydzewskiego we wczesnych latach powojennych. Dla recepcji twórczości Krasińskiego na łamach ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  – Na początek chciałbym zapytać o rodzaje i przykłady źródeł, z których Pan korzystał, pisząc tę rozprawę. – Źródeł było bardzo wiele, chociażby księgi poselskie z archiwów moskiewskich wydane przez Siergieja Biełokurowa, ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Recenzja: Rafał Moczkodan, „Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach „Wiadomości” w latach 1946–1956, Toruń 2013, s. 436, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, seria ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  4 lipca 2012 r. odszedł Krzysztof Muszkowski – zasłużony żołnierz, dziennikarz, pisarz, mieszkaniec „polskiego Londynu”. Kim był emigracyjny autor, którego biogramu daremnie byłoby szukać w skądinąd cennej, „Encyklopedii ...
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Jedną z form obchodów 70-lecia Uniwersytetu są przygotowane specjalnie na tę okazję książki Wydawnictwa Naukowego UMK. Warto zaprezentować je razem (w kolejności ukazywania się drukiem), ponieważ publikacje te wzajemnie ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990 była swoistą depozytariuszką II Rzeczypospolitej, dlatego przechowała te tradycje szlacheckie, które w Polsce Ludowej nie mogły być kontynuowane. Są na to dowody w literaturze ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Krótki tekst informacyjny o polsko-ukraińskim wydaniu legendy pt. "Twardowski" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Agnieszka Kania, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2015, seria Edukacja ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)
  Forma książki „lektura z opracowaniem” jest zjawiskiem względnie nowym (kilkunastoletnim), a zarazem dynamicznym. Dziś edycja ta przybrała charakter masowy i stała się najpopularniejszym wydaniem lektur szkolnych. Problem ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Jakie książki poleciłaby Pani/poleciłby Pan czytelnikom „Głosu Uczelni” na okres wakacji i – dlaczego? Dominika Czyżak (zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK), Prof. Mirosław Strzyżewski (Instytut Literatury ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Tekst rozmowy z prof. Lubow Żwanko – historyczką, poetką, tłumaczką; kierownikiem Centrum Muzealnego, profesor Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie; stypendystką ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Rozmowa dotyczy życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z oficjalnych patronów 2021 roku.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2017)
  Recenzja: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, "Listy 1941-1956", oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016, ss. 643.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Rok Mikołaja Kopernika stanowi doskonałą okazję do sięgnięcia nie tylko po współczesną, lecz także nieco starszą i zapomnianą twórczość kierowaną do młodych czytelników, która przybliża postać słynnego astronoma. Lektura ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2024)
  Historia niedźwiedzia Wojtka jest prawdziwa, choć wydaje się nieprawdopodobna. Bohaterski miś-żołnierz armii dowodzonej przez gen. Andersa doczekał się już co najmniej 15 swoich pomników w Polsce i na świecie, wielu ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations