Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Issue Date

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo TRIO, 2012)
  W indiańskich opowieściach odżywają wątki prastarych mitów i archetypów, występujących w wielu kulturach świata – co nadaje tym utworom charakter uniwersalny, ale też nie pozbawia ich znaczących pierwiastków regionalnych ...
 • Lutomierski, Marcin (Dom Wydawniczy Elipsa, 2012)
  Artykuł jest propozycją syntetycznego opisu, a także interpretacji recepcji romantyzmu w kręgu autorów i czytelników londyńskich "Wiadomości". Niemal każdy numer tygodnika z okresu powojennego zawiera rozmaite odwołania ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Łukasz Garbal, "Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Artykuł dotyczy modernizacji strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UMK.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Artykuł informuje o pracach nad otwartą platformą czasopism przygotowywaną w Wydawnictwie Naukowym UMK.
 • Lutomierski, Marcin (Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich, 2012)
  Lektura „Wiadomości” pozwala wysnuć wniosek, że niemała część autorów i czytelników londyńskiego tygodnika naśladowała formy zachowań Wielkiej Emigracji. Wolno sądzić, że przejmowanie (choć z pewnymi modyfikacjami) wzorów ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Artykuł prezentuje rożne aspekty targów książki w Polsce i na świecie.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Tekst dotyczy edycji "Dzieł zebranych" Immanuela Kanta publikowanych w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Berndardinum, 2012)
  "Przez chwilę" jest siedemnastą publikacją książkową Jana P. Grabowskiego, który ma w swoim dorobku przede wszystkim książki poetyckie. Wiersze gdańskiego poety zamieszczane są w czasopismach, antologiach i almanachach, ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Relacja z wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej pt. "Zygmunt Krasiński - w dwusetną rocznicę urodzin" - Toruń, czerwiec-lipiec 2012 r.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Artykuł omawia różne formy popularyzowania w Polsce kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.
 • Lutomierski, Marcin (AlmaMer Szkoła Wyższa, 2012)
  Przedmiotem artykułu są opublikowane na łamach londyńskich „Wiadomości” wiersze o tematyce rodzinnych stron. Temat kraju lat dzieciństwa i młodości stanowi bogaty zespół obrazów, motywów, ujęć i wariantów dialogujących ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Celem artykułu jest próba ukazania stosunku autorów tygodnika „Wiadomości” wobec prowadzonych w Polsce lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku badań nad romantyzmem (jako epoką historycznoliteracką). Podstawę źródłową ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  4 lipca 2012 r. odszedł Krzysztof Muszkowski – zasłużony żołnierz, dziennikarz, pisarz, mieszkaniec „polskiego Londynu”. Kim był emigracyjny autor, którego biogramu daremnie byłoby szukać w skądinąd cennej, „Encyklopedii ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu można znaleźć niemało osobliwości. Jedną z nich jest niewątpliwie książeczka o intrygującym adresie bibliograficznym: Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Streściła Marja ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011.
 • Geoponika 
  Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Recenzja: Kassianus Bassus, "Geoponika. Bizantyńska Encyklopedia Rolnicza", z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ireneusz Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Lutomierski, Marcin (2013)
  Recenzja: Marek Szulakiewicz, "Zapiski z przełomu wieków", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika stworzył pierwszą tego typu w Polsce cyfrową platformę czasopism naukowych. Do 2015 r. znajdą się na niej publikowane obecnie w tradycyjnej formie tytuły, przy jednoczesnym zachowaniu wersji ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  W 2012 roku wydawnictwo uniwersyteckie otrzymało rekordową w swojej historii liczbę nagród. Piąty rok istnienia Wydawnictwa Naukowego UMK obfitował w liczne i różnorodne nagrody. Wydawnictwo wzięło udział we wszystkich ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations