Home

Recenzja pracy doktorskiej Pana Waldemara Zbigniewa Jędryki – "Problematyka architektoniczna, konstrukcyjna i konserwatorska więźb częściowo otwartych w kościołach Pomorza Zachodniego z drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku"

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland