Home

Browsing Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / Faculty of Earth Sciences and Spatial Management by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / Faculty of Earth Sciences and Spatial Management by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szymańska, Daniela; Środa-Murawska, Stefania (Ellipses, 2006)
  Germany, ageing, post-working age population
 • Środa-Murawska, Stefania (2013-05-22)
  The agieng process is one of many issues the modern world is facing nowadays. This process of societes becoming older and older can be observed everywhere around the globe; however, it is most prominent in the highly ...
 • Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Hołowiecka, Beata (2014-05-27)
  Obserwacja podmiejskich stref rekreacyjnych wskazuje na ich stały rozwój. Dzieje się tak pod wpływem coraz silniej uświadamianej roli i potrzeby rekreacji w życiu człowieka, co zbiega się ze wzrostem możliwości wypoczynku ...
 • Charzyński, Przemysław; Bednarek, Renata; Różański, Szymon; Mendyk, Łukasz; Morawski, Bartosz (Polish Society of Soil Science, 2013)
 • Środa-Murawska, Stefania; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Biegańska, Jadwiga; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Rogatka, Krzysztof; Dąbrowski, Leszek (Gmina Miasta Toruń, 2017)
  Leksykon jest autorską próbą zestawienia i opisania haseł, które najbardziej trafnie korespondują z pojęciem nowoczesnego miasta. Lista terminów włączonych do opracowania wyłoniła się w toku długich dyskusji, i choć nie ...
 • Marciniak, Kazimierz; Szczepanik, Wiktor; Przybylak, Rajmund (1981)
  Przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne głębokości odmarzania gruntu na podstawie pomiarów wykonanych latem 1980 roku. Przeprowadzono analizę wpływu czynników warunkujących różnice w głębokości i tempie odmarzania gruntu ...
 • Sawicki, Przemysław; Małyszka, Piotr; Wołowiec, Łukasz; Górny, Bartosz; Chudzińska, Małgorzata; Żukow, Walery; Sinkiewicz, Władysław (2017-04-26)
  The number of patients with implantable cardiac devices (CIEDs) is rapidly increasing. One of the reason behind this phenomenon is aging population and sophisticated treatment of coronary artery disease but also new ...
 • Nordli, Øyvind; Przybylak, Rajmund; Ogilvie, Astrid E.J.; Isaksen, Ketil (2014-01-22)
  One of the few long instrumental records available for the Arctic is the Svalbard Airport composite series that hitherto began in 1911, with observations made on Spitsbergen, the largest island in the Svalbard Archipelago. ...
 • Millou, Anastasia; Lutz, Oceane; Piekarska, Aleksandra; Piernik, Agnieszka (2014-04-08)
  This short note presents research project on SAMOS: PARALIA ALYKI in Greece. The area of the research includes salt marsh of about 500 m2 which is located in the Natura 2000 protected area of the site code GR4120001. There ...
 • Kozłowski, Leszek; Bielska, Beata; Koziński, Grzegorz Jan; Brzezińska-Rawa, Anna; Flanz, Sławomir; Goszczyński, Wojciech; Karwacki, Arkadiusz; Knieć, Wojciech; Kurowska, Izabela; Marcysiak, Tomasz; Mentkowski, Przemysław; Podhorecki, Adam; Rogatka, Krzysztof; Skowroński, Jan Wojciech; Skrzatek, Mateusz; Sobczak-Piąstka, Justyna; Sobiech, Marcin; Szyda, Barbara; Wincek, Adam (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016)
  Ład przestrzenny jest głównym celem polityki przestrzennej wszystkich szczebli planowania i zarządzania rozwojem. Jest to stan uporządkowania przestrzeni, który uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne ...
 • Szymańska, Daniela; Grzelak-Kostulska, Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005)
  Poland, small towns, population, types of small towns in Poland
 • Dąbrowski, Leszek S.; Środa-Murawska, Stefania (2017-12-27)
  Celem pracy jest określenie potencjału branż kreatywnych zlokalizowanych w obszarze toruńskiej Starówki w aspekcie ilościowym. Aplikacyjny charakter pracy zakłada ustalenie kierunku rozwoju sektora kreatywnego na Starówce ...
 • Grygus, Igor; Zukow, Walery; Kushniruk, Yurii; Korotun, Serhii (2019-05-22)
  The article is devoted to the problems of study of medical and ecological risks of the territory taking into account the state of the environment. At present, the study of health and environmental risks inUkraineand its ...
 • Chudzińska, Małgorzata; Wołowiec, Łukasz; Żukow, Walery; Sinkiewicz, Władysław (2017-06-01)
  The Mediterranean diet is characterized by high consumption of vegetables, fruits, cereals, nuts, olive oil (rich in monounsaturated fatty acids), fish (rich in Omega - 3 fatty acids) and moderate consumption of dry red ...
 • Hrytsai, Nataliia; Diachenko-Bohun, Maryna; Grynova, Maryna; Grygus, Igor; Zukow, Walery (2019-04-01)
  Background. Methodical training plays a leading role in future biology specialists’ professional education; it is assumed to be a backbone component of future educators’ professional readiness in modern scientific research. ...
 • Wójcik, Gabriel; Marciniak, Kazimierz; Przybylak, Rajmund; Kejna, Marek (Zakład Poligrafii UMK, 1993)
  Na podstawie dotychczasowych zebranych materiałów meteorologicznych z punktów leżących na różnych wysokościach nad poziomem morza i z różnych poziomów nad powierzchnią gruntu, przedstawiono zagadnienie przestrzennego ...
 • Szymańska, Daniela; Michniewicz, Hanna (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003)
  Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia procesu tercjalizacji (serwicyzacji rozumianej jak wzrost udziału pracujących w usługach) na przykładzie miast województwa kujawsko-pomorskiego w ostatniej dekadzie XX wieku.
 • Środa-Murawska, Stefania (Akademia Pomorska w Słupsku, 2012)
  The paper refers to characteristic of spa towns in Poland in the context of collective tourist accommodation establishments’ base’s size and structure. The author tries to answer the question if town’s size and the fact ...
 • Szymańska, Daniela; Rudnicki, Roman; Stachowski, Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Gminy i Miasta Janikowo, 1995)
  Polska, Janikowo, nowe miasto, usługi, struktura przestrzenna, Poland, Janikowo, new town, services, spatial structure
 • Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Hołowiecki, Marcin; Szymańska, Daniela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998)
  The end of the 80-ties and the beginning of 90-ties years is the period when new trends occur in the wandering movements of the population in Poland, including considerably higher inflow of foreigners than up to now. For ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations