Home

Browsing Książki, rozdziały (WSP) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Książki, rozdziały (WSP) by Title

Sort by: Order: Results:

  • Zimna-Kawecka, Karolina; Prarat, Maciej; Krawczyk, Janusz; Brzostowska, Izabella; Kucharzewska, Joanna; Kaźmierczak, Adam; Bartosiewicz, Katarzyna (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020)
    Publikacja pokonferencyjna (konferencja naukowa pt. Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, Toruń 2018), składająca się z sześciu związanych ze sobą rozdziałów. ...
  • Limont, Wiesława (Wydawnictwo Uniwesytetu Wrocławskiego, 2011)
    W artykule przedstawiono teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dabrowskiego, z opisem wielopoziomowego rozwoju osobowości i potencjału rozwojowego. Przybliżono także wyniki badań prowadzonych nad rozwojem w tym ...
  • Limont, Wiesława (Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013)
    W artykule omówiono rozumienie wybitnych zdolności jako asynchronii rozwojowej. Przybliżono wybrane koncepcje nieharmonijnego rozwoju osób zdolnych: dyssynchronii rozwojowej Jean-Charles’a Terrasier’a; asynchronii rozwojowej ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations