Home

Browsing Książki, rozdziały (WPA) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Książki, rozdziały (WPA) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Świątczak, Krzysztof (Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2018-02-05)
  Instytucja hipoteki funkcjonuje w Polsce od ponad czterystu lat. Mimo tak znacznego upływu czasu oraz licznych zmian obejmujących m.in. kwestie stanowe czy ustrojowe ww. ograniczone prawo rzeczowe nadal zachowało ...
 • Włoch, Wojciech; Tarnowska, Anna; Bień-Kacała, Agnieszka (TNOiK – „Dom Organizatora” w Toruniu, 2022)
  Oddajemy do rąk Czytelniczek i Czytelników książkę, która jest rezultatem kilkuletnich badań, zogniskowanych wokół problemu delegacji władzy prawodawczej. Im bardziej złożony jest organizm państwowy, tym większa pojawia ...
 • Serowaniec, Maciej; Bień-Kacała, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016-11-16)
  According to the arrangements made in the doctrine, security is a complex category as we are dealing with a confrontation of challenges and threats, their social perception and solution concepts, as well as activities ...
 • Świątczak, Krzysztof (Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2019-04-05)
  Kwestia uznania administracyjnego przy wydawaniu decyzji przez organy podatkowe wzbudzała i będzie wzbudzać wiele kontrowersji. Wśród wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny i orzecznictwa coraz częściej pojawiają ...
 • Świątczak, Krzysztof (ArchaeGraph, 2018-05-16)
  Walka z alkoholem, a w szczególności z alkoholizmem była od wielu lat i nadal jest dylematem władz różnych państw. Próbując walczyć z nałogiem, który niszczy życie obywateli i ich rodzin sięgano po rozmaite środki, od ...
 • Jasudowicz, Tadeusz (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" Toruń, 1996)
 • Świątczak, Krzysztof (ArchaeGraph, 2020-11-05)
  Monografia pt. ,,Dobra osobiste osób prawnych w polskim prawie cywilnym” porusza niezwykle doniosłą i nadal niedostatecznie zbadaną przez polską doktrynę prawa cywilnego problematykę. Zarówno na etapie wykładni jak i ...
 • Kabza, Ewa (red.); Krupa-Lipińska, Katarzyna (red.) (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016)
  Publikacja przekazywana do rąk Czytelnika w znacznej mierze stanowi pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ...
 • Świątczak, Krzysztof (ArchaeGraph, 2019-07-20)
  Losy człowieka od zarania dziejów splecione są z naturą rozumianą jako zbiór elementów zaliczanych do przyrody ożywionej i nieożywionej. Wyrazem powiązania istoty ludzkiej ze środowiskiem naturalnym są między innymi liczne ...
 • Zacharzewski, Konrad (2009-01)
  Autor w kolejnej publikacji z cyklu poświęconego kodeksom etyki zawodowej poruszył kwestie o znaczeniu podstawowym. Ustalenie skutków praktycznych funkcjonowania tego typu zestawień normatywnych (zob. inne publikacje Autora) ...
 • Jasudowicz, Tadeusz (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997)
 • Balcerzak, Michał (red.); Jasudowicz, Tadeusz (red.); Kapelańska-Pręgowska, Julia (red.) (Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Prezentowane opracowanie jest owocem III Warszawsko-toruńskiego kolokwium naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zorganizowanego przez Katedrę Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w grudniu ...
 • Świątczak, Krzysztof (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017)
  Problem przejścia na osobę trzecią uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne był od lat przedmiotem analiz wielu wybitnych prawników i sędziów. Wydawało się, że kres rozważaniom na powyższy temat położyła uchwała Sądu ...
 • Zacharzewski, Konrad (2017)
  Autor w swojej publikacji glosatorskiej odniósł się do wyjątkowego problemu - naruszenia dóbr osobistych przez bank. Stan faktyczny sprawy rozstrzygniętej przez Sąd Najwyższy również ma charakter wyjątkowy - pracownik banku ...
 • Świątczak, Krzysztof (Wydawnictwo Think & Make, 2017-12-04)
  Gmina według polskiego prawa ma osobowość prawną. Jednym z przejawów osobowości prawnej gminy jest samodzielność finansowa. Dzięki temu gmina została wyposażona we własne źródła dochodów. Jednym ze źródeł dochodów gminy ...
 • Serowaniec, Maciej (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl-Rzeszów, 2013)
  W celu uproszczenia procedury aktywizacji środowisk lokalnych oraz umożliwienia im realizacji zadań publicznych, istotnych z punktu widzenia małych społeczności, 22 stycznia 2010 roku wprowadzono do ustawy o działalności ...
 • Serowaniec, Maciej; Witkowski, Zbigniew (Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa, 2016-11-16)
  Instytucję referendum ogólnokrajowego należy wiązać z upodmiotowieniem społeczeństwa, z pogłębieniem kultury politycznej i prawnej, zwłaszcza zaś z celem podstawowym, jakim jest demokratyczne stanowienie prawa. Coraz ...
 • Berent, Marcin; Bojarski, Janusz; Bojarski, Marek; Czarnecki, Paweł; Filar, Marian; Filipkowski, Wojciech; Górniok, Oktawia; Guzik-Makaruk, Ewa Monika; Hoc, Stanisław; Hofmański, Piotr; Kalitowski, Michał; Kulik, Marek; Paprzycki, Lech Krzysztof; Pływaczewski, Emil Walenty; Radecki, Wojciech; Sakowicz, Andrzej; Siwik, Zygfryd; Stefańska, Blanka Julita; Stefański, Ryszard Andrzej; Tyszkiewicz, Leon; Wąsek, Andrzej; Wilk, Leszek (Wolters Kluwer, 2016)
  "Kodeks karny. Komentarz" pod redakcją Mariana Filara to kanon literatury karnistycznej zawierający konkretne propozycje rozwiązań problemów interpretacyjnych prezentowane przez największe autorytety w prawie karnym. W ...
 • Berent, Marcin; Bojarski, Janusz; Bojarski, Marek; Filar, Marian; Filipkowski, Wojciech; Górniok, Oktawia; Guzik-Makaruk, Ewa Monika; Hoc, Stanisław; Hofmański, Piotr; Kalitowski, Michał; Kulik, Marek; Paprzycki, Lech Krzysztof; Pływaczewski, Emil Walenty; Radecki, Wojciech; Sienkiewicz, Zofia; Siwik, Zygfryd; Stefański, Ryszard Andrzej; Tyszkiewicz, Leon; Wąsek, Andrzej; Wilk, Leszek (Wolters Kluwer, 2014)
  "Kodeks karny. Komentarz" pod redakcją Mariana Filara to obszerne i szczegółowe opracowanie, adresowane zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. ...
 • Witkowski, Zbigniew; Szmyt, Andrzej; Suchocka, Hanna; Szymański, Dobromir; Pisz, Maciej; Świergiel, Rafał; Rejs, Patryk; Przychodzki, Michał; Łęgowik, Eryk; Majczak, Dominik; Roszkiewicz, Janusz; Dorochowicz, Marcin; Serowaniec, Maciej; Żurkiewicz, Hubert (2023-01-24)

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations