logo

Strona główna

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Projekt eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

 

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytecka, wspólnie z 14 szkołami wyższymi i instytucjami kultury z 11 krajów europejskich, uczestniczy od listopada 2019 r. w realizacji projektu "eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens" w ramach programu Kreatywna Europa. Podprogram Kultura. Liderem projektu jest Universitäts und Landesbibliothek Tirol (Austria).

Jednym z zadań projektu jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do dziedzictwa kulturowego XX i XXI wieku poprzez udostępnianie online tych publikacji, o które zabiegają zarówno autorzy, jak i sami czytelnicy.

Książki, upowszechnione zarówno przez samych autorów, jak i na prośbę czytelników, w lokalnych repozytoriach czy bibliotekach cyfrowych, poprzez projekt trafią do międzynarodowego portalu, który powstanie w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, poszerzając tym samym krąg swoich odbiorców.

Bardzo prosimy wszystkich deponujących w repozytorium UMK pełne teksty książek także o przekazywanie zgód na umożliwienie włączenia publikacji do portalu EODOPEN. Zgody prosimy przesyłać mailem na adres repozytorium@umk.pl

W przypadku udzielenia zgody publikacja zdeponowana w repozytorium zostanie opatrzona numerem projektu EODOPEN – 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2.

EODOPEN Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa