Home

Browsing by Author "Kaczmarek, Halina"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing by Author "Kaczmarek, Halina"

Sort by: Order: Results:

 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Polysaccharides are an important class of biological polymers joined by glycosidic bonds, universally found in all living organisms. Due to their diversity of structures and their properties, polysaccharides constitute ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Skopińska-Wiśniewska, Joanna; Bajek, Anna; Maj, Małgorzata; Kaczmarek, Halina; Sionkowska, Alina (2018-04-24)
  Zadaniem inżynierii tkankowej jest stworzenie optymalnego materiału o odpowiednich właściwościach, który mógłby służyć jako zamiennik uszkodzonej tkanki, bądź narządu i wspomóc jej regenerację. Skafoldy opierają się przede ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  In recent years, the synthesis and characterization of nanoparticles has been used in many are-as of science. Magnetite nanoparticles have been highly employed in many biomedical applications, such as drugs delivery ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie projektowaniem, syntezą i zastosowaniem nanocząstek w wielu dziedzinach nauki. Szczególną klasą nanocząstek są nanocząstki magnetyczne, których rdzeń bazuje na magnetycie (Fe3O4), ...
 • Piszczek, Piotr; Kaczmarek, Halina; Radtke, Aleksandra; Czerniawski, Tadeusz; Łukasiak, Zbigniew (2016-02-26)
  Techniki osadzania z fazy gazowej należą do jednego z najstarszych i najważniejszych sposobów wytwarzania nanomateriałów, szczególnie nanowarstw, nanokryształów, nanodrutów, czy też nanorurek. W odizolowanej komorze ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Mańkowska, Magdalena; Falkowski, Michał; Stolarska, Magdalena; Sobotta, Łukasz; Mielcarek, Jadwiga; Gośliński, Tomasz; Kaczmarek, Halina; Ziegler-Borowska, Marta (2018-04-24)
  Photodynamic therapy (PDT) can be defined as the administration of photosensitizer either systemically, locally, or topically to a patient bearing a lesion (frequently but not always cancer), followed after some time by ...
 • Czerwiński, Wojciech; Kaczmarek, Halina; Kędziera, Dariusz; Kowalonek, Jolanta; Nowaczyk, Jacek; Olewnik, Ewa (2016-03-01)
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Polisacharydy stanowią ważną klasę biopolimerów, połączonych wiązaniami glikozydowymi, które występują we wszystkich żywych organizmach. Ze względu na zróżnicowaną strukturę oraz właściwości są one interesującym źródłem ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Skopińska-Wiśniewska, Joanna; Bajek, Anna; Maj, Małgorzata; Kaczmarek, Halina; Sionkowska, Alina (2018-04-24)
  Głównym zadaniem inżynierii tkankowej jest stworzenie materiału, który mógłby znaleźć zastosowanie, jako zamiennik uszkodzonej tkanki, bądź narządu oraz wspomóc jego regenerację. Materiały te, zwane skafoldami zbudowane ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Skopińska-Wiśniewska, Joanna; Bajek, Anna; Maj, Małgorzata; Kaczmarek, Halina; Sionkowska, Alina (2018-04-24)
  Kolagen i elastyna są głównymi białkami strukturalnymi u ssaków. Zapewniają one mechaniczne wsparcie, wytrzymałość oraz elastyczność różnym organom oraz tkankom, m.in. skórze, ścięgnom, tętnicom oraz kościom. Białka te są ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Odpowiednio zmodyfikowana skrobia, stanowiąca polisacharyd zawierający reaktywne ugrupowania aldehydowe znajduje coraz szersze zastosowanie, jako czynnik sieciujący w inżynierii tkankowej (projektowanie implantów), farmacji ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Abstrakt: Skrobie ziemniaczana oraz kukurydziana zostały poddane reakcji selektywnego utleniania roztworem nadjodanu sodu w celu otrzymania skrobi dialdehydowej o różnej zawartości grup aldehydowych. Uzyskany materiał ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Skrobia dialdehydowa (SD) stanowi polimeryczny dialdehyd wytwarzany na skutek selektywnego utleniania skrobi nadjodanem, który rozszczepia wiązanie C2-C3 łańcucha polisacharydowego skrobi z wytworzeniem dwóch grup aldehydowych ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Sikora, Adam; Kaczmarek, Halina; Ziegler-Borowska, Marta (2018-04-24)
  W ciągu ostatniego dziesięciolecia zaobserwowano znaczący rozwój nanotechnologii, a w tym badań nad nanomateriałami, które wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki, przede wszystkim w naukach biologicznych oraz medycznych. ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Polisacharydy stanowią ważną klasę biopolimerów, połączonych wiązaniami glikozydowymi, które występują we wszystkich żywych organizmach, takich jak wodorosty (alginiany), rośliny (celuloza, pektyna, guma guar, skrobia), ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Kaczmarek, Halina (2018-04-24)
  Ostatnie dziesięciolecia charakteryzuje niezwykle dynamiczny oraz znaczący rozwój nanotechnologii, a co za tym idzie również nanomateriałów, których rozmiar z reguły nie przekracza 100 nm. Synteza, bądź pozyskiwanie oraz ...
 • Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna; Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota; Ziegler-Borowska, Marta; Sikora, Adam; Kaczmarek, Halina; Marszałł, Michał P. (2018-04-24)
  In recent years, the synthesis and characterization of nanoparticles have been the focus of intensive research. This type of nanoparticles have been highly employed in chemistry and biomedical applications such as magnetic ...
 • Kaczmarek, Halina; Sionkowska, Alina (2016-02-26)
  Wykład dotyczy różnorodnych aspektów związanych z powstawaniem, właściwościami i identyfikacją wolnych rodników. Szczegółowo przedstawione będzie działanie wolnych rodników na materię. Omówione zostaną różne metody ...